Giới thiệu

"Các mạng việc làm chuyên ngành này không chỉ là nơi đăng tin tuyển dụng, mà còn là nơi nêu tất cả nhu cầu cần đáp ứng trong một ngành nào đó để tìm người phù hợp thực hiện.
Đó là điều mà các các trang tuyển dụng đa ngành hiện nay không làm được, và cũng là lý do để tôi lập ra hệ thống mạng tuyển dụng chuyên ngành KhoViec.com"

Gia Nam - Founder & CEO Smartwebstie.vn